PROJEKTREFERENCE – SOLTAGMONTERING

pj13

Projekt i Vietnam
● Installeret kapacitet: 6MWp
● Produktkategori: Metal tagmontering
● Byggetid: 2020

pj14

Projekt i Vietnam
● Installeret kapacitet: 4MWp
● Produktkategori: Metal tagmontering
● Byggetid: 2020


Posttid: Dec-07-2021