PROJEKTREFERENCE – SOLTAGMONTERING

pj15

Tagprojekt i Indien
● Installeret kapacitet: 15 MWp
● Produktkategori: Metal tagmontering (Trekantmontering)
● Byggetid: 2017

pj16

Projekt i Vietnam
● Installeret kapacitet: 4MWp
● Produktkategori: Metal tagmontering
● Byggetid: 2020


Posttid: Dec-07-2021